+
Bezárás Menü
0°C
2024. június 19.
Gyárfás

Könyvtár

SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

cím: 7150, Bonyhád Perczel M. u. 50.
igazgató: Schnell-Nagy Erika
Telefon és fax: 74/451-834
internet:www.bokonyvt.hu
e-mail:bokonyvt@bokonyvt.hu

Könyvtár története:

Bonyhádon 1953. januárjában létesült a járási közművelődési könyvtár. Ekkor még egy fővel és igen kevés állománnyal rendelkezett.

Jelentős minőségi változást jelentett az 1968-as év, amikor a könyvtár a szűkös, sötét helyéről a Perczel-kastélyba költözött. A Művelődési Ház és a Zeneiskola is ebben az épületben kapoptt helyet. Megnövekedett a könyvtárosok száma, a könyvtár alapterülete pedig az előzőnek a többszörösére nőtt. Újabb jelentős változás következett be 1984-ben, amikor a kastély teljes egészében a könyvtáré lett. A szépen felújított épületben a gyermekkönytár, a zeneműtár és a felnőtt könyvtár elkülönülten került kialakításra. A könyvtár jelenleg is ebben az épületben működik. Kilenc munkatársból, nyolc fő szakalkalmazott és egy fő technikai dolgozó látja el a feladatát, heti 40 órás kölcsönzési idővel, hétfőtől szombatig. Jelenleg több mint 70 ezer dokumentummal és közel 100 periodikával rendelkezik a könyvtár.

Gyűjtőkör:

A könyvát általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. A város- és a városkörnyék részére biztosít a könyvtár ellátást. Évente 1800-2000 dokumentummal gyarapszik állományunk, amelynek értéke megközelítően 4 millió Ft. Az elmúlt évek során létrehozott gyűjtemény igen gazdag, színes és hasznos.

Használati szabályzat:

A könytárat csak regisztrákt vagy kölcsönzőként beiratkozott könyvtárlátogatók használhatják.
Regisztráláshoz szükséges adatok: név, anyja neve, születési adatok, állandó- vagy ideiglenes lakhely, személyi igazolvány száma, 14 éven aluli gyermeknél az egyik szlő kezessége. Regisztráláskor az olvasó nyilatkozatot ír alá, amelyben kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért.

Beiratkozási díj: 1500 Ft, illetve 800 Ft/félév

A korlátozottan hozzáférhető állomány: helytörténeti és olvasótermi állomány. 

Térítéses szolgáltatások: Internetezés, Számítógép használata, telefax, fénymásolás, nyomtatás

Állandó rendezvények: Legkedvesebb olvasmányom, levelezőversenyek, Mátyás prózamondó verseny, vetítések, Kultúra napja, Völgységi könyvfesztivál, nyári szabadidős programok gyerekeknek, Téka Fáni, Baba-Mama Klub, Nagyi Klub, mesedélutánok, bábelőadások, tananyagkiegészítő foglalkozások, könyvtárbemutató, könyvtárhasználati órák.

Programjainkról részletes tájékoztatást talál a www.bokonyvt.hu oldalon

Korlátozottan hozzáférhető állomány: olvasótermi állomány, helytörténeti állomány, DVD, videófilm, zenei anyagok és újság mellékletek CD-ROM-jai, sikerkönyvtár és periodika

Térítéses szolgáltatások: Internetezés, Számítógép használata, telefax, fénymásolás, nyomtatás

Állandó rendezvények: irodalmi estek, diafilm klub, levelező versenyek, iskolai vetélkedők, író-olvasó találkozók, Magyar Kultúra Napja, Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok, Könyves Vasárnap, kézműves délutánok, Völgységi Könyvfesztivál, nyári táborok, tematikus és könyvtárhasználati órák, emlékszobák bemutatása.

Programjainkról részletes tájékoztatást talál a www.bokonyvt.hu oldalon

A könyvtárban egyesület működik „Könyv - Kultúra Egyesület" névvel.

Céljai:

- A város és a kistérség kulturális életében való aktív részvétel,
- a Solymár Imre Városi Könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak fejlesztése,
- a könyvtár és a környező települések könyvtári rendezvényeinek támogatása,
- a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása.

Az 1996. évi CXXXVII. törvény értelmében a könyvtár részére  felajánlhatják adójuk 1%-át. A befolyt összeget minden évben az állomány fejlesztésére fordítjuk.

Könyvtár adószáma: 15418496-1-17

E-ügyintézés
Eseménynaptár
Programajánló
További programok
Bonyhádi TermálfürdőBONYCOMFűtőmű Kft.Mezőföldvíz