+
Bezárás Menü
0°C
2024. június 19.
Gyárfás

Térfigyelő rendszer

TÁJÉKOZTATÁS
Közterületi Térfigyelő Rendszer működéséről

 Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Bonyhád városában az alábbiak szerint működik.

 
A 9 db kamerából álló Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetésének céljai:

            - a közbiztonság növelése, a jogsértések visszaszorítása és bűnmegelőzés;

            - a rendőrség munkájának és a közterület-felügyelet tevékenységének segítése;

            - a közterületek általános rendjének biztosítása;

            - a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;

            - a településen élők és dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése.

 

A kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

1. Bonyhád, Szabadság tér 16. sz. előtti kandeláberen forgatható kamera 1db

2. Bonyhád, Széchenyi tér 12. sz. alatt, a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal homlokzatán forgatható kamera 1db

3. Bonyhád, Zrínyi u. 19. sz. előtti villanyoszlopon rendszámfelismerő fix nézőpontos kamera 1db

4. 6-os sz. főút – Fazekas u. kereszteződésében álló villanyoszlopon rendszámfelismerő fix nézőpontos kamera 1db

5. Perczel Mór u. 84. szám előtti villanyoszlopon rendszámfelismerő fix nézőpontos kamera 1db

6. Dr. Kolta László u. – Bezerédj u. kereszteződésébena Bonyhád 1804/50 hrsz.-ú ingatlan telekhatárán önálló oszlopon rendszámfelismerő fix nézőpontos kamera 1db

7. Kossuth 57. előtti villanyoszlopon rendszámfelismerő fix nézőpontos kamera 1db

8. Rákóczi u. – Bethlen u. kereszteződésében álló villanyoszlopon forgatható kamera 1db

9. Budai Nagy A. u.–Árpád u. kereszteződésben álló villanyoszlopon forgatható kamera 1db

Az üzemeltetést a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelői végzik. Ennek megfelelően a megfigyelőközpont Bonyhád, Széchenyi tér 12. szám alatt található.

A rendszer használata a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 20/2015. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján történik.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják.


A Kftv.7. § (3) bekezdése szerint:

A közterület-felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.


A képfelvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett közterület-felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.


A közterület-felügyelő a Kftv 7.§ (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli.

Ha a felvételen szereplő személy a jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell. A Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzatának I. számú melléklete tartalmazza a Kérelmet „a Bonyhádi Térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt”.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a felügyelő a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

 A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket - azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas - haladéktalanul töröljük.

 Amennyiben a Közterületi Térfigyelő Rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban bárkinek kérdései vannak, kérjük, azokat szíveskedjen a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnak megküldeni következő elérhetőségeken:

 Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Telefon: 74/500-200

e-mail: info@bonyhad.hu

 

Bízunk benne, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni városunk közbiztonságának javításához.

Bonyhád, 2016. január 18.

 

                                     Filóné Ferencz Ibolya
                                            polgármester

E-ügyintézés
Eseménynaptár
Programajánló
További programok
Bonyhádi TermálfürdőBONYCOMFűtőmű Kft.Mezőföldvíz